1 - 10 od 31
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija: oba vrha sa zapada
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija: oba vrha sa zapada, izbliza
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija: oba vrha sa zapada, izbliza
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija s ostacima, sa zapada
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1923.
materijali:
mjere:
negativ širina = 10.5 cm; negativ visina = 15 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, panorama situacije s juga: treći vrh (kulište) i sedlo
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, panorama s juga: zapadni dio kulišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, panorama situacije: prvi desni dio, oba vrha s gradinom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, panorama situacije: oba vrha s juga
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija kulišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, glavni najviši vrh sa sjeverozapada
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
1 - 10 od 31