naslov:
Prčanj (Kotor) - Crkva Sv. Nikole - Pogled na pjevalište gdje su se nalazile orgulje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Prčanj (Kotor) - Crkva Sv. Nikole - Detalj dekoracije orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Prčanj (Kotor) - Crkva Sv. Nikole - Ostaci orgulja - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Prčanj (Kotor) - Crkva Sv. Nikole - Ostaci orgulja - metalne svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali: