naslov:
Predavec - Kapela Sv. Vida - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Predavec - Kapela Sv. Vida - pogled na pozitiv
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Predavec - Kapela Sv. Vida - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Predavec - Kapela Sv. Vida - Detalj pozitiva
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali: