1 - 10 od 11
naslov:
Purga Lepoglavska - Kapela Sv. Jurja - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Purga Lepoglavska - Kapela Sv. Jurja - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Purga Lepoglavska - Kapela Sv. Jurja - Prospekt - gornja zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Purga Lepoglavska - Kapela Sv. Jurja - Sviraonik ugrađen u začelje prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Purga Lepoglavska - Kapela Sv. Jurja - Detalj sviraonika - klavijatura i držač partitura
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Purga Lepoglavska - Kapela Sv. Jurja - Detalj sviraonika - dio klavijature
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Purga Lepoglavska - Kapela Sv. Jurja - Pogled na svirale u prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Purga Lepoglavska - Kapela Sv. Jurja - Svirale u unutrašnjosti prospekta. Pogled sa začelja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Purga Lepoglavska - Kapela Sv. Jurja - Ručica za tlačenje mijehova, lijeva bočna strana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Purga Lepoglavska - Kapela Sv. Jurja - Konstrukcija mijehova u bazi pozitiva. Pogled s lijeve bočne strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
1 - 10 od 11