1 - 10 od 13
naslov:
Rijeka - Pogled na luku s mora, sprijeda jedrenjak
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ visina = 10.5 cm; negativ širina = 15 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
lokalitet:
naslov:
Sušak (Rijeka) - "Kej", u pozadini zgrada hotela Kontinental
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ širina = 15 cm; negativ visina = 10.5 cm
lokalitet:
naslov:
Sušak (Rijeka) - Panorama s deltom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ visina = 10.5 cm; negativ širina = 15 cm
lokalitet:
naslov:
Sušak (Rijeka) - Panorama s mora
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ širina = 15 cm; negativ visina = 10.5 cm
lokalitet:
naslov:
Sušak (Rijeka) - Panorama s vodovoda
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ visina = 10.5 cm; negativ širina = 15 cm
lokalitet:
naslov:
Sušak (Rijeka) - Pećine, pogled s mora - lijevo hotel Jadran
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ širina = 15 cm; negativ visina = 10.5 cm
lokalitet:
naslov:
Sušak (Rijeka) - Pogled na deltu sa sjevera
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ visina = 10.5 cm; negativ širina = 15 cm
lokalitet:
naslov:
Sušak (Rijeka) - Pogled na deltu sa sjevera
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ širina = 15 cm; negativ visina = 10.5 cm
lokalitet:
naslov:
Sušak (Rijeka) - Pogled na mrtvi kanal Rječine
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ visina = 10.5 cm; negativ širina = 15 cm
lokalitet:
naslov:
Sušak (Rijeka) - Pogled s juga na srednji dio grada, u pozadini zgrada gimnazije
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ širina = 15 cm; negativ visina = 10.5 cm
lokalitet:
1 - 10 od 13