1 - 10 od 11
naslov:
Sutivan - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Smještaj u prostoru (orgulje rad majstora Gaetana Moscatellia)
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Sutivan - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Pogled na orgulje u pjevalištu sa zatvorenim prospektom
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Sutivan - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Prospekt - total
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Sutivan - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Detalj dekoracije
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Sutivan - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Detalj dekoracije
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Sutivan - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Kipić anđela
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Sutivan - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Kipić anđela
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Sutivan - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Detalj unutrašnjosti orgulja - kopule
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Sutivan - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Pogled sa strane na sviraonik kao sastavni dio kućišta
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Sutivan - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Pogled sa strane na dio kućišta orgulja, lijevo ograda pjevališta
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
1 - 10 od 11