1 - 10 od 11
naslov:
Sutivan (Brač) - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Smještaj u prostoru (orgulje rad majstora Gaetana Moscatellia)
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Sutivan (Brač) - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Pogled sa strane na dio kućišta orgulja, lijevo ograda pjevališta
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Sutivan (Brač) - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Detalj sviraonika - dio klavijatura, ručice manubrija i kopule
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Sutivan (Brač) - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Pogled na orgulje u pjevalištu sa zatvorenim prospektom
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Sutivan (Brač) - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Prospekt - total
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Sutivan (Brač) - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Detalj dekoracije
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Sutivan (Brač) - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Detalj dekoracije
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Sutivan (Brač) - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Kipić anđela
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Sutivan (Brač) - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Kipić anđela
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Sutivan (Brač) - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Detalj unutrašnjosti orgulja - kopule
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
1 - 10 od 11