naslov:
Starigrad (Hvar) - Župna crkva Sv. Stjepana - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Starigrad (Hvar) - Župna crkva Sv. Stjepana - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Starigrad (Hvar) - Župna crkva Sv. Stjepana - Dio prospekta - pogled na desnu stranu prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Starigrad (Hvar) - Župna crkva Sv. Stjepana - Dio prospekta - pogled na lijevu stranu prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Starigrad (Hvar) - Župna crkva Sv. Stjepana - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali: