naslov:
Hvar - Katedrala - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Hvar - Zgrada biskupije, Biskupova dvorana - Harmonij - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Hvar - Zgrada biskupije, biskupova dvorana - Harmonij - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Hvar - Zgrada biskupije, Biskupova dvorana - Detalj harmonija - gornji dio kućišta bogato ukrašen rezbarijama
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Hvar - Zgrada biskupije, Biskupova dvorana - Harmonij - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali: