naslov:
Jasenovac - Župna crkva Sv. Nikole - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Jasenovac - Župna crkva Sv. Nikole - Prospekt - lijeva strana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Jasenovac - Župna crkva Sv. Nikole - Prospekt - desna strana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Jasenovac - Župna crkva Sv. Nikole - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Jasenovac - Župna crkva Sv. Nikole - Sviraonik izdvojen iz orgulja, slobodan
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Jasenovac - Župna crkva Sv. Nikole - Detalj unutrašnjosti orgulje - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali: