1 - 10 od 11
naslov:
Marija na Muri (Čakovec) - Župna crkva Uznesenja Marijina - Sviraonik - detalj desne strane s manubrijima
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Marija na Muri (Čakovec) - Župna crkva Uznesenja Marijina - Detalj sviraonika - lijeva strana sa ručicama manubrija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Marija na Muri (Čakovec) - Župna crkva Uznesenja Marijina - Pogled na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Marija na Muri (Čakovec) - Župna crkva Uznesenja Marijina - Smješta u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Marija na Muri (Čakovec) - Župna crkva Uznesenja Marijina - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Marija na Muri (Čakovec) - Župna crkva Uznesenja Marijina - Prospekt - total, pogled odozdo
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Marija na Muri (Čakovec) - Župna crkva Uznesenja Marijina - Pogled sa strane (s lijeva) na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Marija na Muri (Čakovec) - Župna crkva Uznesenja Marijina - Sviraonik izdvojen ispred orgulja, ugrađen u ogradu pjevališta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Marija na Muri (Čakovec) - Župna crkva Uznesenja Marijina - Pogled sa strane na donji dio kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Marija na Muri (Čakovec) - Župna crkva Uznesenja Marijina - Gornja zona prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
1 - 10 od 11