1 - 10 od 18
naslov:
Zagorska Sela - Župna crkva Sv. Katarine - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Zagorska Sela - Župna crkva Sv. Katarine - Orgulje - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Zagorska Sela - Župna crkva Sv. Katarine - Detalj prospekta - kip sveca s harfoma
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Zagorska Sela - Župna crkva Sv. Katarine - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Zagorska Sela - Župna crkva Sv. Katarine - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Zagorska Sela - Župna crkva Sv. Katarine - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Zagorska Sela - Župna crkva Sv. Katarine - Detalj sviraonika - manual i registri
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Zagorska Sela - Župna crkva Sv. Katarine - Pogled na manual, registre i pedal
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Zagorska Sela - Župna crkva Sv. Katarine - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Zagorska Sela - Župna crkva Sv. Katarine - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
1 - 10 od 18