naslov:
Dropkovec - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Dropkovec - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Dropkovec - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Pogled na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Dropkovec - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Dropkovec - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Detalj sviraonika - klavijatura i povlačnice
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Dropkovec - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Detalj sviraonika - klavijature
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Dropkovec - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Pogled sa strane na kućište orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Dropkovec - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Unutrašnjost orgulja - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali: