naslov:
Kunić Ribnički - Crkva Sv. Katarine - Smještaj u prostoru
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Kunić Ribnički - Crkva Sv. Katarine - Prospekt - total
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Kunić Ribnički - Crkva Sv. Katarine - Pogled na sviraonik izdvojen ispred orgulja, ugrađen u ogradu pjevališta
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Kunić Ribnički - Crkva Sv. Katarine - Detalj prospekta
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Kunić Ribnički - Crkva Sv. Katarine - Detalj prospekta
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Kunić Ribnički - Crkva Sv. Katarine - Pogled na desnu, bočnu stranu kućišta i polugu mijeha
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Kunić Ribnički - Crkva Sv. Katarine - Unutrašnjost sviraonika
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali: