1 - 10 od 17
naslov:
Lobor - Kapela Majke Božje Gorske - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Lobor - Kapela Majke Božje Gorske - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Lobor - Kapela Majke Božje Gorske - Pogled na prospekt i sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Lobor - Kapela Majke Božje Gorske - Pogled sa strane sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Lobor - Kapela Majke Božje Gorske - Detalj sviraonika - dio klavijature i manubrij
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Lobor - Kapela Majke Božje Gorske - Pogled na gornji dio sviraonika
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Lobor - Kapela Majke Božje Gorske - Unutrašnjost orgulja - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Lobor - Kapela Majke Božje Gorske - Detalj dekoracije na vrhu prospekta - kip anđela
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Lobor - Kapela Majke Božje Gorske - Detalj dekoracije na vrhu prospekta - kip sveca
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Lobor - Kapela Majke Božje Gorske - Detalj orgulja - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
1 - 10 od 17