naslov:
Trnovac (Perušić) - Grad - kulina na coti 1029 m, kod Svilarevih kuća na jugu Turjanskoga, a više Perušićkog Trnovca
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1922. g.
materijali: