naslov:
Visuć - Ikonostas u parohijskoj crkvi sv. Nikole
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1923. g.
materijali: