naslov:
Cavtat (Dubrovnik) - Franjevačka crkva Gospe od Snijega - Pogled sa strane na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Cavtat (Dubrovnik) - Franjevačka crkva Gospe od Snijega - Sviraonik total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Cavtat (Dubrovnik) - Župna crkva Sv. Nikole - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Cavtat (Dubrovnik) - Župna crkva Sv. Nikole - Detalj prospekta - središnje i desno polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Cavtat (Dubrovnik) - Župna crkva Sv. Nikole - Pogled na dio kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Cavtat (Dubrovnik) - Župna crkva Sv. Nikole - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Cavtat (Dubrovnik) - Franjevačka crkva Gospe od Snijega - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Cavtat (Dubrovnik) - Franjevačka crkva Gospe od Snijega - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Cavtat (Dubrovnik) - Franjevačka crkva Gospe od Snijega - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Cavtat (Dubrovnik) - Franjevačka crkva Gospe od Snijega - Detalj prospekta - centralno i desno polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm