naslov:
Bijaći - arheološki teren
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1933. g.
materijali: