naslov:
Sesvete - Župna crkva Svih Svetih - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Sesvete - Župna crkva Svih Svetih - Detalj prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Sesvete - Župna crkva Svih Svetih - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Sesvete - Župna crkva Svih Svetih - Detalj prospekta - centralno i desno polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Sesvete - Župna crkva Svih Svetih - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali: