naslov:
Bale - Župna crkva Sv. Elizabete - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Bale - Župna crkva Sv. Elizabete - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Bale - Župna crkva Sv. Elizabete - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Bale - Župna crkva Sv. Elizabete - Pogled sa strane u unutrašnjost kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Bale - Župna crkva Sv. Elizabete - Pogled sa strane na mijeh, prospekt i sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali: