naslov:
Grožnjan - Župna crkva Sv. Vida - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Grožnjan - Župna crkva Sv. Vida - Prospekt - gornji dio
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Grožnjan - Župna crkva Sv. Vida - Pogled sa strane na gornji dio prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Grožnjan - Župna crkva Sv. Vida - Pogled na sviraonik (držač partirura, klavijatura i ručice principala)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Grožnjan - Župna crkva Sv. Vida - Detalj sviraonika - ručice principala
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Grožnjan - Župna crkva Sv. Vida - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Grožnjan - Župna crkva Sv. Vida - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Grožnjan - Župna crkva Sv. Vida - Pogled na sviraonik inkorporiran u kućište orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali: