naslov:
Rijeka - Župna crkva Sv. Marije Pomoćnice (salezijanci) - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Rijeka - Župna crkva Sv. Marije Pomoćnice (salezijanci) - Harmonij
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Rijeka - Župna crkva Sv. Marije Pomoćnice (salezijanci) - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Rijeka - Župna crkva Sv. Marije Pomoćnice (salezijanci) - Sviraonik izdvojen ispred orgulja, slobodan
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali: