1 - 10 od 11
naslov:
Đakovo - Samostan Sestara Sv. Križa - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Đakovo - Samostan Sestara Sv. Križa - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Đakovo - Samostan Sestara Sv. Križa - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Đakovo - Samostan Sestara Sv. Križa - Detalj prospekta - gornji dio centralnog polja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Đakovo - Samostan Sestara Sv. Križa - Detalj prospekta - desno krilo
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Đakovo - Samostan Sestara Sv. Križa - Pogled sa strane na lijevo krilo prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Đakovo - Samostan Sestara Sv. Križa - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Đakovo - Samostan Sestara Sv. Križa - Detalj sviraonika - klavijatura i držač partitura
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Đakovo - Samostan Sestara Sv. Križa - Tafelklavir - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Đakovo - Samostan sestara Sv. Križa - Detalj unutrašnjosti tafelklavira
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
1 - 10 od 11