vrijeme izrade:
1931. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: visina = 9 cm; širina = 6 cm;
vrijeme izrade:
1931. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
pozitiv: širina = 8 cm; visina = 5,5 cm;
vrijeme izrade:
1931. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: visina = 9 cm; širina = 6 cm;
vrijeme izrade:
1931. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 6 cm; visina = 9 cm;
vrijeme izrade:
1931. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
pozitiv: širina = 5,3 cm; visina = 7,7 cm;
vrijeme izrade:
1931. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: visina = 9 cm; širina = 6 cm;

Digitalne reprodukcije građe iz Zbirke fotografske dokumentacije Ministarstva kulture i medija dostupne su za korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno (CC BY-NC).