naslov:
Poljana Sutlanska - Župna crkva Sv. Ane - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Poljana Sutlanska - Župna crkva Sv. Ane - Pozitiv
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Poljana Sutlanska - Župna crkva Sv. Ane - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Poljana Sutlanska - Župna crkva Sv. Ane - Pogled na sviraonik i pedal
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali: