1 - 10 od 13
naslov:
Karlovac - Grobljanska kapela Svih Svetih - Pozitiv
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Karlovac - Grobljanska kapela Svih Svetih - Pozitiv
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Karlovac - Grobljanska kapela Svih Svetih - Pozitiv
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Karlovac - Grobljanska kapela Svih Svetih - Pozitiv
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Karlovac - Grobljanska kapela Svih Svetih - Pozitiv
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Karlovac - Grobljanska kapela Svih Svetih - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Karlovac - Grobljanska kapela Svih Svetih - Pogled sa strane na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Karlovac - Župna crkva franjevačkog samostana - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Karlovac - Župna crkva franjevačkog samostana - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Karlovac - Župna crkva franjevačkog samostana - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
1 - 10 od 13