naslov:
Gračišće - Župna crkva Sv. Vida - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Gračišće - Župna crkva Sv. Vida - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Gračišće - Župna crkva Sv. Vida - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Gračišće - Župna crkva Sv. Vida - Pogled sa strane na kućište
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Gračišće - Župna crkva Sv. Vida - Pogled na sviraonik izdvojen ispred orgulja, ugrađen u ogradu pjevališta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali: