naslov:
Veliki Risovac - Gradina prethistorijska kod Malog sela u Mušaluku
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Veliki Risovac - Gradina prethistorijska u Mušaluku s vegetacijom
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm