naslov:
Baranjsko Petrovo Selo (Beli Manastir) - Župna crkva Sv. Lovre đakona mučenika - Smještaj u prostoru
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Baranjsko Petrovo Selo (Beli Manastir) - Župna crkva Sv. Lovre đakona mučenika - Pogled sa strane na prospekt
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Baranjsko Petrovo Selo (Beli Manastir) - Župna crkva Sv. Lovre đakona mučenika - Orgulje - total
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Baranjsko Petrovo Selo (Beli Manastir) - Župna crkva Sv. Lovre đakona mučenika - Pogled na sviraonik ugrađen u ogradu pjevališta
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm