naslov:
Bilje (Beli Manastir) - Kapela Sv. Marije - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Bilje (Beli Manastir) - Kapela Sv. Marije - Detalj prospekta - lijevo polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Bilje (Beli Manastir) - Kapela Sv. Marije - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Bilje (Beli Manastir) - Kapela Sv. Marije - Detalj prospekta - centralno polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Bilje (Beli Manastir) - Kapela Sv. Marije - Pogled sa strane na začeljnu i lijevu bočnu stranu kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Bilje (Beli Manastir) - Kapela Sv. Marije - Detalj sviraonika - ručice manubrija (desna strana)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Bilje (Beli Manastir) - Kapela Sv. Marije - Pogled sa strane na sviraonik, izdvojen ispred orgulja, ugrađen u ogradu pjevališta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Bilje (Beli Manastir) - Kapela Sv. Marije - Pogled sa strane na sviraonik, izdvojen ispred orgulja, ugrađen u ogradu pjevališta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Bilje (Beli Manastir) - Kapela Sv. Marije - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm