naslov:
Bojana Brdo - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Bojana Brdo - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Bojana Brdo - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Sviraonik ugrađen na lijevoj bočnoj strani
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Bojana Brdo - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Desna bočna strana kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Bojana Brdo - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Lijeva bočna strana kućišta s ugrađenim sviraonikom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Bojana Brdo - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Lijeva bočna strana s kućištem za mijehove
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm