naslov:
Samobor (Samobor) - Samoborski muzej - Tafelklavir, otvoreno kućište
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 18 cm
naslov:
Samobor (Samobor) - Samoborski muzej - Muzejski eksponat
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 18 cm
naslov:
Samobor (Samobor) - Samoborski muzej - Detalj kućišta tafelklavira - pločica s imenom majstora
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 18 cm
naslov:
Samobor (Samobor) - Samoborski muzej - Unutrašnjost kućišta tafelklavira
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 18 cm
naslov:
Samobor (Samobor) - Samoborski muzej - Unutrašnjost kućišta tafelklavira
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 18 cm
naslov:
Samobor (Samobor) - Samoborski muzej - Livadićev klavir - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 18 cm
naslov:
Samobor (Samobor) - Samoborski muzej - Detalj Livadićevog klavira - dio klavijature s urezanim slovom V na tipci
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 18 cm
naslov:
Samobor (Samobor) - Samoborski muzej - Detalj Livadićevog klavira - pločica s imenom majstora
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 18 cm; pozitiv visina = 13 cm
naslov:
Samobor (Samobor) - Samoborski muzej - Muzejski eksponat
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 18 cm
naslov:
Samobor (Samobor) - Samoborski muzej - Muzejski eksponat
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 18 cm