1 - 10 od 15
naslov:
Divuša (Dvor) - Župna crkva sv. Katarine - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Divuša (Dvor) - Župna crkva sv. Katarine - Unutrašnjost sviraonika - kopule
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Divuša (Dvor) - Župna crkva sv. Katarine - Unutrašnjost sviraonika - cedulja sa zapisom graditelja orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Divuša (Dvor) - Župna crkva sv. Katarine - Unutrašnjost orgulja - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Divuša (Dvor) - Župna crkva sv. Katarine - Detalj unutrašnjosti orgulja - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Divuša (Dvor) - Župna crkva sv. Katarine - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Divuša (Dvor) - Župna crkva sv. Katarine - Detalj prospekta - centralno polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Divuša (Dvor) - Župna crkva sv. Katarine - Detalj prospekta - donja zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Divuša (Dvor) - Župna crkva sv. Katarine - Detalj prospekta - začelje sa sviraonikom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Divuša (Dvor) - Župna crkva sv. Katarine - Pogled na sviraonik smješten na začelju prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
1 - 10 od 15