naslov:
Donji Čagljić (Pakrac) - Crkva Sv. Nikole - Smještaj u prostoru
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Donji Čagljić (Pakrac) - Crkva Sv. Nikole - Prospekt - total
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Donji Čagljić (Pakrac) - Crkva Sv. Nikole - Sviraonik - total
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Donji Čagljić (Pakrac) - Crkva Sv. Nikole - Dio prospekta - gornji dio centralnog polja
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm