1 - 10 od 12
naslov:
Karlovića Dvori (Komić) – Grad srednjovjekovni, opća situacija brda s puta u Lovinac
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Karlovića Dvori - Grad srednjovjekovni, opća situacija sa zapadne strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Karlovića Dvori - Grad srednjovjekovni - opća situacija sa zapada, brdo obraslo vegetacijom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Karlovića Dvori - Grad srednjovjekovni, litice vrha Komića s istoka
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Karlovića Dvori - Grad srednjovjekovni, položaj litice s juga (na njoj pratnja i učitelj), gledan s kapelice
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Karlovića Dvori - Grad srednjovjekovni, detalj: vrata na najvišem dijelu grada
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Karlovića Dvori - Grad srednjovjekovni, litica glavnog vrha gdje je bio toranj
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Karlovića Dvori - Grad srednjovjekovni, litica glavnog vrha s vegetacijom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Karlovića Dvori - Grad srednjovjekovni, ostaci zida
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Karlovića Dvori - Grad srednjovjekovni, ostaci ziđa s vegetacijom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
1 - 10 od 12