1 - 10 od 13
naslov:
Donji Miholjac (Donji Miholjac) - Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Donji Miholjac (Donji Miholjac) - Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela - Pogled na izdvojeno kućište za mijeh
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Donji Miholjac (Donji Miholjac) - Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela - Detalj prostorije
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Donji Miholjac (Donji Miholjac) - Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Donji Miholjac (Donji Miholjac) - Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela - Detalj prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Donji Miholjac (Donji Miholjac) - Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela - Sviraonik - dupla klavijatura i ručice manubrija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Donji Miholjac (Donji Miholjac) - Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Donji Miholjac (Donji Miholjac) - Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Donji Miholjac (Donji Miholjac) - Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Donji Miholjac (Donji Miholjac) - Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
1 - 10 od 13