naslov:
Dropkovec (Križevci) - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Dropkovec (Križevci) - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Dropkovec (Križevci) - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Pogled na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Dropkovec (Križevci) - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Dropkovec (Križevci) - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Detalj sviraonika - klavijatura i povlačnice
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Dropkovec (Križevci) - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Detalj sviraonika - klavijature
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Dropkovec (Križevci) - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Pogled sa strane na kućište orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Dropkovec (Križevci) - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Unutrašnjost orgulja - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm