naslov:
Đakovo (Osijek) - Župna crkva Uznesenja Marijina - Detalj prospekta - dio centralnog i desno polje prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Đakovo (Osijek) - Župna crkva Uznesenja Marijina - Detalj prospekta - centralno polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Đakovo (Osijek) - Župna crkva Uznesenja Marijina - Detalj sviraonika - dio klavijature i ručice manubrija (lijeva strana)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Đakovo (Osijek) - Župna crkva Uznesenja Marijina - Orgulje - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Đakovo (Osijek) - Župna crkva Uznesenja Marijina - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Đakovo (Osijek) - Župna crkva Uznesenja Marijina - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm