naslov:
Gotalovec (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Petra - Detalj kućišta - kućište mijeha
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Gotalovec (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Petra - Detalj sviraonika - dio klavijature i ručice manubrija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Gotalovec (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Petra - Pogled na svirale u unutrašnjosti kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Gotalovec (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Petra - Detalj unutrašnjosti sviraonika - cedulja s imenom majstora
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Gotalovec (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Petra - Pogled na mijeh orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Gotalovec (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Petra - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Gotalovec (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Petra - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Gotalovec (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Petra - Pogled sa strane na kućište s inkorporiranim sviraonikom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm