naslov:
Bilaj - srednjovjekovni grad, spominje se od 1451., bio je važan turski centar, porušila ga je kršćanska vojska 1584. g., snimljen s južne strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Bilaj - srednjovjekovni grad, pogled izdaleka, s juga
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Bilaj - srednjovjekovni grad, ruševine glavne kule sa sjeverne strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Bilaj - Grad, srednjovjekovni, ruševine glavne kule
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Bilaj - Grad, srednjovjekovni, ruševine glavne kule
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Bilaj - Grad, srednjovjekovni, detalj zida
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 8 cm; pozitiv visina = 5.5 cm
naslov:
Bilaj - Grad, srednjovjekovni, s putom do njega
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 5.3 cm; pozitiv visina = 7.7 cm
naslov:
Bilaj - Grad, srednjovjekovni, detalj glavne kule
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm