naslov:
Jagodnjak (Beli Manastir) - Kapela Sv. Vendelina - Smještaj u prostoru
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Jagodnjak (Beli Manastir) - Kapela Sv. Vendelina - Pogled sa strane na desnu bočnu stranu kućišta
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Jagodnjak (Beli Manastir) - Kapela Sv. Vendelina - Pogled sa strane na prospekt
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Jagodnjak (Beli Manastir) - Kapela Sv. Vendelina - Prospekt - total
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Jagodnjak (Beli Manastir) - Kapela Sv. Vendelina - Sviraonik izdvojen ispred orgulja, ugrađen u ogradu pjevališta
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm