naslov:
Jastrebarsko (Jastrebarsko) - Župna crkva Sv. Nikole - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Jastrebarsko (Jastrebarsko) - Župna crkva Sv. Nikole - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Jastrebarsko (Jastrebarsko) - Župna crkva Sv. Nikole - Sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Jastrebarsko (Jastrebarsko) - Župna crkva Sv. Nikole - Pogled odozdo na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Jastrebarsko (Jastrebarsko) - Župna crkva Sv. Nikole - Detalj kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Jastrebarsko (Jastrebarsko) - Župna crkva Sv. Nikole - Nadgrobna ploča bana Petra Erdödyja iz 1567. g.
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm