naslov:
Kaštel Štafilić - Kaštel građen u 16. st., pogled s kopna
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1933.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 7.5 cm; pozitiv visina = 5.4 cm
naslov:
Kaštel Štafilić - Kaštel, građen od Stafilea u 16. st.; pogled s kopna
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1933.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 7.5 cm; pozitiv visina = 5.4 cm
naslov:
Kaštel Štafilić - Kaštel građen od Stafilea u 16. st., pogled s kopna u sklopu kuća
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1933.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 7.9 cm; pozitiv visina = 5.6 cm
naslov:
Kaštel Štafilić - Kaštel nazvan "'Nehaj", sagrađen velikim troškom, dopuštenjem trogirskog kneza Aleksandra Viara u moru. Gradio ga je trogirski građanin Stjepan Stafileo koncem 15. st.
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1933.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 7.3 cm; pozitiv visina = 5.6 cm
naslov:
Kaštel Štafilić - Kaštel nazvan "Nehaj", sagrađen usred mora velikim troškom građanina trogirskog Stjepana Stafile, dopuštenjem trogirskog kneza Aleksandra Viara, koncem 15. st.; opća situacija, pogled s obale na kojoj se vidi odnos utvrde prema kućama
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1933.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 7.6 cm; pozitiv visina = 5.4 cm
naslov:
Kaštel Štafilić - kuće uz obalu, u pozadini kaštel "Nehaj" u moru, iz konca 15. st.
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1933.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 7.8 cm; pozitiv visina = 5.5 cm
naslov:
Kaštel Štafilić - Kaštel s kulom, građen od Stafilea u 16. st.; pročelje s balkonom, a ispred zgrade štandarac; pogled s kopna
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1933.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm