naslov:
Karlovac (Karlovac) - Grobljanska kapela Svih Svetih - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Karlovac (Karlovac) - Grobljanska kapela Svih Svetih - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Karlovac (Karlovac) - Grobljanska kapela Svih Svetih - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Karlovac (Karlovac) - Grobljanska kapela Svih Svetih - Pogled sa strane na kućište s inkorporiranim sviraonikom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Karlovac (Karlovac) - Grobljanska kapela Svih Svetih - Detalj prospekta - svirale i sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Karlovac (Karlovac) - Grobljanska kapela Svih Svetih - detalj sviraonika - klavijatura
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Karlovac (Karlovac) - Grobljanska kapela Svih Svetih - detalj sviraonika - klavijatura i ručice manubrija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Karlovac (Karlovac) - Grobljanska kapela Svih Svetih - detalj unutrašnjosti sviraonika
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Karlovac (Karlovac) - Grobljanska kapela Svih Svetih - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 18 cm
naslov:
Karlovac (Karlovac) - Grobljanska kapela Svih Svetih - Pogled sa strane na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 18 cm