naslov:
Kompolje - Crkvina, detalj situacije
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1936.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Kompolje - Crkvina, opća situacija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1936.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Kompolje - Crkvina, detalj situacije
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1923.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm