1 - 10 od 30
naslov:
Lopud (Dubrovnik) - Kapela na groblju, Gospa od Šunja - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Lopud (Dubrovnik) - Kapela na groblju, Gospa od Šunja - Unutrašnjost kućišta - mijeh
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Lopud (Dubrovnik) - Kapela na groblju, Gospa od Šunja - Unutrašnjost kućišta prospekta - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Lopud (Dubrovnik) - Kapela na groblju, Gospa od Šunja - Unutrašnjost sviraonika - kopule
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Lopud (Dubrovnik) - Kapela na groblju, Gospa od Šunja - Natpis s imenom majstora (Antonio Santoro) i godinom zahvata na orguljama (1823.)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Lopud (Dubrovnik) - Kapela na groblju, Gospa od Šunja - Detalj vanjštine kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Lopud (Dubrovnik) - Kapela na groblju, Gospa od Šunja - Detalj kućišta - ormar za mijeh
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Lopud (Dubrovnik) - Kapela na groblju, Gospa od Šunja - Unutrašnjost sviraonika - kopule
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Lopud (Dubrovnik) - Kapela na groblju, Gospa od Šunja - Detalj kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Lopud (Dubrovnik) - Kapela na groblju, Gospa od Šunja - Detalj prospekta - stražnja strana gornje zone
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
1 - 10 od 30