naslov:
Novo Selo - Rok (Čakovec) - Kapela Sv. Roka - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Novo Selo - Rok (Čakovec) - Kapela Sv. Roka - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Novo Selo - Rok (Čakovec) - Kapela Sv. Roka - Začelje orgulja s ugrađenim sviraonikom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Novo Selo - Rok (Čakovec) - Kapela Sv. Roka - Začelje orgulja - pogled u prostor sa sviralama
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Novo Selo - Rok (Čakovec) - Kapela Sv. Roka - Pogled na sviraonik ugrađen u začelje orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Novo Selo - Rok (Čakovec) - Kapela Sv. Roka - Začelje orgulja s ugrađenim sviraonikom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Novo Selo - Rok (Čakovec) - Kapela Sv. Roka - Pogled na gornju zonu kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm