naslov:
Orubica (Nova Gradiška) - Župna crkva Sv. Ilije Proroka - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Orubica (Nova Gradiška) - Župna crkva Sv. Ilije Proroka - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Orubica (Nova Gradiška) - Župna crkva Sv. Ilije Proroka - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Orubica (Nova Gradiška) - Župna crkva Sv. Ilije Proroka - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Orubica (Nova Gradiška) - Župna crkva Sv. Ilije Proroka - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Orubica (Nova Gradiška) - Župna crkva Sv. Ilije Proroka - Pogled na prospekt i ekipu muzikologa prilikom opisivanja orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Orubica (Nova Gradiška) - Župna crkva Sv. Ilije Proroka - Pogled na prospekt i ekipu muzikologa prilikom opisivanja orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm