naslov:
Petrijanec (Varaždin) - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Petrijanec (Varaždin) - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Prospekt, total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Petrijanec (Varaždin) - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Petrijanec (Varaždin) - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Sviraonik ugrađen u lijevu bočnu stranu orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Petrijanec (Varaždin) - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Detalj sviraonika - klavijatura
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Petrijanec (Varaždin) - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Lijeva bočna strana kućišta, manubriji iznad sviraonika
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm