naslov:
Plešivica (Jastrebarsko) - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Detalj sviraonika - ručice manubrija (lijeva strana)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Plešivica (Jastrebarsko) - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Detalj sviraonika - ručice manubrija (desna strana)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Plešivica (Jastrebarsko) - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Detalj sviraonika - klavijature
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Plešivica (Jastrebarsko) - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Plešivica (Jastrebarsko) - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Pogled na sviraonik (začeljna strana) ugrađen u ogradu pjevališta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Plešivica (Jastrebarsko) - Kapela Sv. Franje Ksaverskog - Pogled na sviraonik ugrađen u ogradu pjevališta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm